Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce (2012)

„Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, której członkami jest już ponad 60 podmiotów, podjęła się przeprowadzenia zarówno szczegółowej analizy dotychczas podejmowanych w naszym kraju działań, jak też przygotowania na tej podstawie rekomendacji kompleksowych zmian, służących zdecydowanej poprawie sytuacji w obszarze walki z RSM.

Rekomendacje, jakie Państwu tu przedstawiamy, są dokumentem interdyscyplinarnym. Powstały dzięki wielu osobom, które w przygotowanie tego bezprecedensowego dokumentu zaangażowały swój wielki intelektualny potencjał oraz ofiarowały często prywatny czas. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się członkom Rady Programowej Koalicji RSM.”

Źródło: Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Reklamy
%d blogerów lubi to: