Streszczenie

Przedstawiony materiał na temat związku między wirusami brodawczaka ludzkiego (HP) a rakiem szyjki macicy, skutków ubocznych i skuteczności Silgardu (inna nazwa Gardasil) ma na celu umożliwić zainteresowanym osobom podjęcie świadomej decyzji w kwestii szczepień przeciwko wirusom HP. Czytanie portalu ułatwia Spis Treści.

Przedstawione na tym portalu źródłowe dokumenty producenta SILGARDu i literatura medyczna dostarczają dowodów na następujące wnioski:

  • skuteczność preparatu Silgard przeciwko rakowi szyjki macicy nie została jeszcze nigdzie wykazana, ponieważ nowotwór diagnozowany jest wieku powyżej 30 – 50 lat, a badania kliniczne wśród szczepionych nastolatek nie trwały dłużej niż 5 lat,
  • skuteczność Silgardu nigdy nie była przedmiotem przedlicencyjnych badań klinicznych w odniesieniu do redukcji zmian szyjki macicy stopnia 2 i 3 wśród dziewcząt 11- 12 letnich, mimo to właśnie dziewczynki w tej grupie wiekowej otrzymują ten preparat,
  • przedlicencyjne badania kliniczne z udziałem kobiet powyżej 26 roku życia wykazały skuteczne blokownie nowych przewlekłych infekcji HP, ale nie miało to wpływu na wystąpienie zmian stopnia 2 i 3 ani raka szyjki macicy w tej grupie wiekowej – na tej podstawie amerykańska agencja FDA odmówiła wydania rekomendacji dla Silgardu w grupach wiekowych powyżej 26 roku życia,
  • bezpieczeństwo preparatu Silgard nigdy nie było przedmiotem zainteresowań producenta – firmy MSD: w testach klinicznych wzięło udział jedynie około 800 dziewczynek w wieku 11 – 12 lat, w weryfikacji bezpieczeństwa w grupach wiekowych 15 – 23 lat używano związków aluminium lub innych szczepionek jako „placebo”, nigdy nie użyto fizjologicznie neutralnego placebo,
  • większość kobiet walczących dziś z rakiem szyjki macicy znalazło się w takiej sytuacji na skutek nieskuteczności rządowego programu profilaktyki, zaniedbania regularnych badań profilaktycznych i własnych wyborów życiowych (palenie papierosów, duża liczba partnerów seksualnych, wczesna inicjacja seksualna),
  • „inwestycja” publicznych środków w obietnicę przyszłej redukcji raka szyjki macicy i realne powikłania poszczepienne powoduje wypieranie innych istotnych działań profilaktycznych z budżetów lokalnych (np. wykrywanie i zapobieganie wadom rozwojowym dzieci we wczesnym stadium),
  • wszystkie dotychczasowe dane na temat skuteczności i skutków ubocznych Silgardu pochodzą jedynie od producenta firmy MSD – firmy, która wielokrotnie zatajała fakty o skutkach ubocznych swoich preparatów, wielokrotnie manipulowała informacjami o skuteczności swoich produktów, wielokrotnie wypłacała gigantyczne odszkodowania za szkody wyrządzone pacjentom.
  • rozważa się wprowadzenie szczepień przeciwko HPV już w okresie niemowlęcym a może nawet w pierwszej dobie życia

Trudno w to uwierzyć? Zachęcamy do lektury (patrz Spis Treści po prawej stronie), weryfikacji i własnych wniosków [ostatnia aktualizacja 2 maj 2011].